0969.056.672 0969.056.673 02466.849.292
 pintrongtin@gmail.com

Daily Archives: 9 Tháng Bảy, 2019

Pin nuôi nguồn phổ biến nhất trên thị trường

Pin nuôi nguồn phổ biến nhất trên thị trường hiện nay là pin nào? Pin nuôi nguồn hay còn gọi là pin PLC được sử dụng trong các loại máy công nghiệp và máy nuôi nhớ dữ liệu.  Các loại pin nuôi nguồn có nhiều dạng kích thước khác nhau. Như pin AA, pin AAA, pin 2/3A, pin 1/2A, pin đại, pin trung, pin 4/5A,… Với các hiệu điện thế như 3V, 3.6v, 6v. Pin được phân phối từ nhiều Read More...