0969.056.672 0969.056.673 02466.849.292
 pintrongtin@gmail.com
 • Hot-24%
  130,000 99,000

  Pin AAAA Energizer – Pin 4A

  Pin aaaa Energizer là dòng pin Alkaline (kiềm) chất lượng cao. Dùng để thay thế cho các dòng thiết bị chuyên dùng như bút cảm ứng, điện thoại di động,…

  – Mua 1 Đến 5 đôi , Giá : 99.000 Đồng / 1 đôi

  – Mua 6 Đến 15 đôi , Giá: 95.000 Đồng / 1 đôi

  – Mua 16 Đến 30 đôi , Giá: 90.000 đồng / 1 đôi

  – Mua Buôn, Số Lượng Lớn Liên Hệ Trực Tiếp Để Có Giá Tốt  0969.056.672