0969.056.672 0969.056.673 02466.849.292
 pintrongtin@gmail.com
 • Pin 9v panasonic 6F22DT/1S
  15,000

  Pin 9v panasonic 6F22DT/1S, pin panasonic than

  Pin 9v panasonic 6F22DT/1S sử dụng cho các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng như micro,thiết bị y tế, máy móc công nghiệp…..

  – Mua 1 Đến 24 Vỉ, Giá : 15.000 Đồng / 1 Vỉ

  – Mua 25 Đến 50 Vỉ,Gía 13.000 Đồng / 1 Vỉ

  – Mua 51 Đến 100 Gía 12.000 đồng / 1 vỉ

  – Mua Buôn,Số Lượng Lớn Liên Hệ Trực Tiếp Để Có Giá Tốt  0969.056.672

 • Pin panasonic 9v 6LR61T, Pin 9v alkaline
  -5%
  58,000 55,000

  Pin panasonic 9v 6LR61T, Pin 9v alkaline panasonic

  Pin panasonic 9v 6LR61T, Pin 9v alkaline panasonic là pin kiềm chất lượng cao bền an toàn sử dụng cho các thiết bị micro, đàn ghirta điện, đồ chơi…

  – Mua 1 Đến 24 Vỉ, Giá : 55.000 Đồng / 1 Vỉ
  – Mua 25 Đến 50 Vỉ,Gía 52.000 Đồng / 1 Vỉ

  – Mua 51 Đến 100 Gía 50.000 đồng / 1 vỉ
  – Mua Buôn,Số Lượng Lớn Liên Hệ Trực Tiếp Để Có Giá Tốt  0969.056.672