Hotline Tư Vấn : 0969 056 672
  • Pin Plc Siemens 305-BATT,Pin Lithium 1700mAh

    Pin Siemens 305-BATT Là loại pin có chức năng tuyệt vời ,có thể sao lưu bộ nhớ dữ liệu.Được sử dụng cho các bản mạch điện tử và thiết bị công nghiệp.

    Giá :Liên hệ