0969.056.672 0969.056.673 02466.849.292
 pintrongtin@gmail.com
 • -18%
  110,000 90,000

  Pin máy trợ thính 312

  Pin máy trợ thính 312 là cỡ pin dành cho máy trợ thính được dung nhiều nhất hiện nay.Pin được làm từ chất liệu Alkaline ( kẽm ) có độ bền cao,dòng điện ổn định.Pin được đóng vỉ 6 viên chắc chắn.

  – Mua 1 Đến 5 Vỉ , Giá : 90.000 Đồng / 1 Vỉ
  – Mua 6 Đến 10 Vỉ ,Gía 88.000 Đồng / 1 Vỉ

  – Mua 11 Đến 20 vỉ Gía 85.000 đồng / 1 vỉ

  – Mua Buôn,Số Lượng Lớn Liên Hệ Trực Tiếp Để Có Giá Tốt  0969.056.672

 • -18%
  110,000 90,000

  Pin máy trợ thính 675 chính hãng giá tốt

  Pin máy trợ thính 657 được dung nhiều nhất hiện nay.Pin được làm từ chất liệu Alkaline ( kẽm ) có độ bền cao,dòng điện ổn định.Pin được đóng vỉ 6 viên chắc chắn.

  – Mua 1 Đến 5 Vỉ , Giá : 90.000 Đồng / 1 vỉ
  – Mua 6 Đến 10 Vỉ ,Gía 88.000 Đồng / vỉ
  – Mua 11 Đến 20 vỉ Gía 85.000 đồng / 1 vỉ
  – Mua Buôn,Số Lượng Lớn Liên Hệ Trực Tiếp Để Có Giá Tốt  0969.056.672

 • -18%
  110,000 90,000

  Pin máy trợ thính A10 Rayovac chính hãng giá tốt

  Pin máy trợ thính A10 rayovac được sử dụng nhiều nhất hiện nay.Pin được làm từ chất liệu Alkaline ( kẽm ) có độ bền cao,dòng điện ổn định.Pin được đóng vỉ 6 viên chắc chắn.

  – Mua 1 Đến 5 Vỉ , Giá : 90.000 Đồng / 1 vỉ

  – Mua 6 Đến 10 Vỉ ,Gía 88.000 Đồng / 1 vỉ

  – Mua 11 Đến 20 vỉ Gía 85.000 đồng / 1 vỉ

  – Mua Buôn,Số Lượng Lớn Liên Hệ Trực Tiếp Để Có Giá Tốt  0969.056.672

 • -18%
  110,000 90,000

  Pin máy trợ thính A13 PR48 Rayovac

  Pin máy trợ thính A13 PR48 là cỡ pin dành cho máy trợ thính được dung nhiều nhất hiện nay.Pin được làm từ chất liệu Alkaline ( kẽm ) có độ bền cao,dòng điện ổn định.Pin được đóng vỉ 6 viên chắc chắn.

  – Mua 1 Đến 5 Vỉ , Giá : 90.000 Đồng / 1 Vỉ

  – Mua 6 Đến 10 Vỉ ,Gía 88.000 Đồng / 1 vỉ

  – Mua 11 Đến 20 vỉ Gía 85.000 đồng / 1 vỉ

  – Mua Buôn,Số Lượng Lớn Liên Hệ Trực Tiếp Để Có Giá Tốt  0969.056.672