0969.056.672 0969.056.673 02466.849.292
 pintrongtin@gmail.com
 • pin camelion ag10
  5,000

  Pin AG10 Camelion , Pin LR1130 ,LR54,189

  pin camelion lr1130 pin chuyên được sử dụng trong máy tính, đồ chơi, là pin Alkaline chất liệu kiềm đảm bảo từ thời gian lưu trữ điện đến chất lượng sản phẩm.

  – Mua 10 Đến 30 viên , Giá : 5.000 Đồng / 1 Viên
  – Mua 30 Đến 100 viên ,Gía 4.000 Đồng / 1 Viên

  – Mua 100 Đến 300 viên Gía 3.500 đồng / 1 viên

  – Mua Buôn,Số Lượng Lớn Liên Hệ Trực Tiếp Để Có Giá Tốt  0969.056.672

 • pin camelion lr44 , ag13 giá tốt
  5,000

  pin camelion LR44, Pin AG 13 camelion

  pin camelion lr44 pin chuyên được sử dụng trong máy tính, đồ chơi, là pin Alkaline chất liệu kiềm đảm bảo từ thời gian lưu trữ điện đến chất lượng sản phẩm.

  – Mua 10 Đến 30 viên , Giá : 5.000 Đồng / 1 Viên
  – Mua 30 Đến 100 viên ,Gía 4.000 Đồng / 1 Viên

  – Mua 100 Đến 300 viên Gía 3.500 đồng / 1 viên

  – Mua Buôn,Số Lượng Lớn Liên Hệ Trực Tiếp Để Có Giá Tốt  0969.056.672

 • -20%
  10,000 8,000

  Pin LR1130 Maxell ,pin AG10/LR54 /189 Maxell

  pin maxell lr1130 pin chuyên được sử dụng trong máy tính, đồ chơi, là pin Alkaline chất liệu kiềm đảm bảo từ thời gian lưu trữ điện đến chất lượng sản phẩm.

  – Mua 1 Đến 20 viên , Giá : 8.000 Đồng / 1 Viên
  – Mua 21 Đến 40 viên ,Gía 7.000 Đồng / 1 Viên

  – Mua 41 Đến 100 viên Gía 6.000 đồng / 1 viên

  – Mua Buôn,Số Lượng Lớn Liên Hệ Trực Tiếp Để Có Giá Tốt  0969.056.672

 • -20%
  10,000 8,000

  Pin LR41 , Pin AG3 Mitsubishi 1.5v

  pin mitsubishi lr4pin chuyên được sử dụng trong máy tính, đồ chơi, là pin Alkaline chất liệu kiềm đảm bảo từ thời gian lưu trữ điện đến chất lượng sản phẩm.

  – Mua 1 Đến 20 viên , Giá : 8.000 Đồng / 1 Viên
  – Mua 21 Đến 50 viên ,Gía 6.000 Đồng / 1 Viên

  – Mua Buôn,Số Lượng Lớn Liên Hệ Trực Tiếp Để Có Giá Tốt  0969.056.672

 • -20%
  10,000 8,000

  Pin lr44, Pin AG13 MAXELL ,Pin A76

  pin maxell lr44 pin chuyên được sử dụng trong máy tính, đồ chơi, là pin Alkaline chất liệu kiềm đảm bảo từ thời gian lưu trữ điện đến chất lượng sản phẩm.

  – Mua 1 Đến 20 viên , Giá : 8.000 Đồng / 1 Viên
  – Mua 21 Đến 40 viên ,Gía 7.000 Đồng / 1 Viên

  – Mua 41 Đến 100 viên Gía 6.000 đồng / 1 viên

  – Mua Buôn,Số Lượng Lớn Liên Hệ Trực Tiếp Để Có Giá Tốt  0969.056.672

 • -6%
  80,000 75,000

  Pin SR44W renata , Pin 357 Renata 1.5v

  – Mua 1 Đến 5 viên , Giá : 75.000 Đồng / 1 Viên
  – Mua 6 Đến 20 viên ,Gía 70.000 Đồng / 1 Viên

  – Mua Buôn,Số Lượng Lớn Liên Hệ Trực Tiếp Để Có Giá Tốt  0969.056.672